Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w dniu 24.04.2012