Grzegorz Turnau z programem „Wieczór sowich piosenek”