Podziękowania dla sponsorów i organizatorów III Turnieju Wsi w Paczkowie