Zebranie wiejskie – Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej