Deklaracja poparcia – projekt nisko emisyjnej mobilności miejskiej