Dzienne archiwum: Kwiecień 4, 2018

Obwieszczenie – plan zagospodarowania część południowa B

Informujemy o obwieszczeniu UMiG Swarzędz: zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin, część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa w...