Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok – 8.09.2018