Zebranie Wiejskie – Wybór Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 11.03.2019