Zebranie wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok ? 2.09.2019 r.