Kategoria: Pisma

Obwieszczenie – Dom Seniora

Obwieszczenie – Dom Seniora

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom dziennego pobytu seniora na terenie działki 74/1 położonej w Paczkowie ul....

Obwieszczenie – Budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej

Obwieszczenie – Budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej

Obwieszczenie Na wniosek z dnia 21.05.2015r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0193 na terenie...

Wnioski inwestycyjne

Wnioski inwestycyjne

Wnioski: Wniosek – ulica Betonowa – dokumentacja techniczna oraz budowa sieci wodociągowej Odpowiedź – ulica Betonowa – dokumentacja techniczna oraz budowa sieci wodociągowej Wniosek – ulica Sokolnicka – budowa nawierzchni Wniosek – ulica Ogrodowa...

Fundusz Sołecki 2013r – pisma

Fundusz Sołecki 2013r – pisma

Pisma dotyczące Funduszu Sołeckiego na rok 2013 Pismo – RNWK_3020-0001_012_2012 Protokół zebrania wiejskiego z dnia 18.09.2012r Strona 1 Strona 2 Strona 3

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r...

Uwagi Rady Sołeckiej dla inwestycji na działce 249 w Paczkowie

Uwagi Rady Sołeckiej dla inwestycji na działce 249 w Paczkowie

Pismo z uwagami Rady Sołeckiej wsi Paczkowo, skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w sprawie postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na uruchomieniu instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych na działce o numerze geodezyjnym 249...