Tag: obwieszczenie

Obwieszczenie – Przebudowa drogi dojazdowej (serwisowej)

Obwieszczenie – Przebudowa drogi dojazdowej (serwisowej)

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 w Jasinie i Paczkowie gm. Swarzędz. Pełna treść zeskanowanego obwieszczenia poniżej:

Obwieszczenie – Dom Seniora

Obwieszczenie – Dom Seniora

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na dom dziennego pobytu seniora na terenie działki 74/1 położonej w Paczkowie ul....

Obwieszczenie – Budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej

Obwieszczenie – Budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej

Obwieszczenie Na wniosek z dnia 21.05.2015r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0193 na terenie...

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r...