Tag: podatki

UWAGA!!! PODATKI!!

UWAGA!!! PODATKI!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe....