Tag: spotkanie mikołajkowe

Spotkania Opłatkowe i Mikołajki 2014

Spotkania Opłatkowe i Mikołajki 2014

W dniu 19 XII 2014r. o godz. 18-stej w świetlicy Zespołu Szkół w Paczkowie odbyło się kolejne Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów. Organizatorem spotkania opłatkowego była Rada Sołecka. Seniorów powitała sołtys Paczkowa Małgorzata Glabas-Gruszka, która...

Paczkowskie spotkanie z Mikołajem

Paczkowskie spotkanie z Mikołajem

W dniu 14 grudnia 2013 roku o godzinie 11:00 w holu Zespołu Szkół w Paczkowie odbyło się “Spotkanie Mikołajkowe”. Organizatorami spotkania była pani Sołtys i Rada Sołecka wsi Paczkowo. Dzieci wraz z rodzicami witani...