Tag: zebranie wiejskie

Zebranie Wiejskie 16.09.2013r

Zebranie Wiejskie 16.09.2013r

Sołtys wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców Paczkowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 16.09.2013 roku o godz 18:00 w Zespole Szkół w Paczkowie. Przedmiot zebrania: przyjęcie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na...

Fundusz Sołecki na 2013r.

Fundusz Sołecki na 2013r.

W dniu 18.09.2012 r. odbyło się spotkanie wiejskie wsi Pczkowo. Tematem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2013 r. Zgodnie z pismem RNWK.3020-0001/012/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz do rozdysponowania na rzecz potrzeb wsi...

Zebranie – 18 września 2012

Zebranie – 18 września 2012

W dniu 18.09.2012 r. o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Paczkowie odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematy zebrania są następujące: fundusz sołecki na rok 2013, kanalizacja – spotkanie z przedstawicielami inwestora...

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w dniu 24.04.2012

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w dniu 24.04.2012

Szanowni Mieszkańcy Paczkowa W dniu 24.04.2012r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie odbyło się zebranie wiejskie z inicjatywy Radnego Miejskiego oraz członka Rady Sołeckiej Ryszarda Dyzmy. Zaproszeni Goście to: Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy...

Zebranie – 24 kwietnia 2012r

Zebranie – 24 kwietnia 2012r

Uprzejmie zapraszam mieszkańców miejscowości Paczkowo na zebranie, które odbędzie się 24 kwietnia 2012 r o godzinie 18:00. Miejsce spotkania: Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Paczkowie, ul. Szkolna. Temat spotkania: Realizacja inwestycji Z poważaniem...

Fundusz sołecki – protokół z zebrania wiejskiego

Fundusz sołecki – protokół z zebrania wiejskiego

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Swarzędz na rok 2012 Pismo: RNWK.3026-0002/012/2011 Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 20.09.2011 r: Część 1 Część 2 Część 3